Witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego Łódź Konsens Sp. z o.o. Znajdziecie tu Państwo wszystkie pożądane informacje na temat naszego biura podatkowo – doradczego oraz oferowanych przez nas rozwiązań księgowych w zakresie obsługi rachunkowej i kadrowej podmiotów gospodarczych.

Oferta dla Spółek z o.o. i Sp. Komandytowych

 • Opracowujemy zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenia
 • Księgujemy zapisy w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • Sporządzamy plany amortyzacji oraz prowadzimy ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Ustalamy wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • Ustalamy wysokości należnego i naliczonego podatku VAT i składamy elektronicznie deklaracje VAT klienta do jego Urzędu Skarbowego
 • Doradzamy w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej, pomagamy w sprawach związanych z zyskaniem finansowania w formie kredytu czy leasingu, pomagamy zdobyć fundusze z dotacji unijnych,  pracujemy z brokerem ubezpieczeniowym i specjalistą ds. personalnych o BHP.
 • Prowadzimy sprawy kadrowo placowe dla spółki m.in. sporządzamy listy płac, prowadzimy akta pracownicze, składamy deklaracja ZUS za pracowników – pełny zakres usług – w ofercie kadrowo – placowej
 • Wszystkie informacje o płatnościach podatków i składek ZUS trafiają do klienta w formie elektronicznej (mail) w wyznaczonych terminach. Jedynym  obowiązkiem klienta jest dostarczyć dokumenty do biura i zapłacić obliczone podatki do odpowiednich Urzędów na podstawie informacji z Biura.
 • Dla klientów biur polecamy program do wystawiania faktur „ifaktury24” z dostępem on-line. (link)

 

Usługi dodatkowe

 • Rachunkowość zarządcza – możliwość prowadzanie księgowania kosztów w układzie kont 4 i 5 z podziałem na centra kosztów, z możliwością ich exportowania do Excela i dalszej analizy
 • Przygotowujemy miesięczny raport  o stanie należności i stanie zobowiązań spółki,  przygotowywanie przelewów do dostawców z faktur zakupowych
 • Sporządzenie sprawozdania rocznego dla sp. z o.o. zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, przygotowywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, Zarządu, przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego., złożenie do Urzędu Skarbowego i Sądu rejestrowego ( bez opłat skarbowych)
 • Istnieje możliwość podsiadania zdalnego dostępu do danych o swojej firmie poprzez pulpit menedżera, prowadzenie rachunku kosztów wg specyfiki danej firmy i otrzymywania dodatkowych wydruków analizujących koszty, archiwizowania dokumentacji w postaci skanu dokumentów.
 • Wersja stacjonarna – istnieje możliwość wprowadzania dokumentów na miejscu przez pracownika klienta – pracując zdalnie na serwerze Biura Rachunkowego i pod jego nadzorem – oferta łącząca posiadanie księgowości „ na miejscu” – osoby wystawiającej faktury sprzedażowe, dokonującej płatności a  jednocześnie korzystanie z wiedzy i doświadczenia biura rachunkowego oraz oddanie mu odpowiedzialności za prowadzenie spraw podatkowych firmy.

NASZE BIURO PROWADZI PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ PONAD 40 SPÓŁEK