Witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego Łódź Konsens Sp. z o.o. Znajdziecie tu Państwo wszystkie pożądane informacje na temat naszego biura podatkowo – doradczego oraz oferowanych przez nas rozwiązań księgowych w zakresie obsługi rachunkowej i kadrowej podmiotów gospodarczych.

Oferta prowadzenia dokumentacji kadrowo płacowej:


 • Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy
 • Prowadzenie innej dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa pracy (kart urlopowych, kart ewidencji czasu pracy, aneksów do umów, itp.)
 • Przygotowywanie zaświadczeń dotyczące pracowników – na żądanie
 • Sporządzanie umów zlecenia i o dzieło ze wskazanymi przez Zleceniodawcę osobami wraz z rachunkami do tych umów,
 • Sporządzanie list płac pracowników etatowych oraz list wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
 • Naliczanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie informacji zgłoszeniowych do ZUS o nowo przyjętych pracownikach (ZUS ZUA), sporządzanie informacji zgłoszeniowych do ZUS o członkach rodziny pracowników dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCZA i ZUS ZCNA)
 • Sporządzanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA)
 • Sporządzanie raportów imiennych o należnych składkach na ubezpieczenie: zdrowotne (ZUS  P RZA), społeczne  (ZUS P RCX),
 • Sporządzanie raportów o wypłaconych świadczeniach (ZUS RSA),
 • Sporządzanie zgłoszenia zmiany danych płatnika składek (ZUS ZPA)
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych  (ZUS DRA) i naliczanie składek,
 • Sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej (ZUS RMUA),
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i zleceniobiorców,
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R,

 

Usługi dodatkowe

 • Możliwość generowania list płac w podziale na koszty różnych działów, oraz tworzenie raportów MPK w Excelu
 • Możliwość generowania list płac z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , premii rocznych, kwartalnych i uwzględniających wiele innych dodatków pracowniczych : dodatkowe świadczenia rzeczowe ( karnety sportowe, usługi medyczne, potrącenie komornicze i inne,
 • Rozliczenie deklaracji PFRON oraz dofinansowania z PFRON

PROWADZIMY SPRAWY KADROWO – PŁACOWE DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH NAWET PONAD 400 OSÓB.