Witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego Łódź Konsens Sp. z o.o. Znajdziecie tu Państwo wszystkie pożądane informacje na temat naszego biura podatkowo – doradczego oraz oferowanych przez nas rozwiązań księgowych w zakresie obsługi rachunkowej i kadrowej podmiotów gospodarczych.

menu-aktualnosci-2

Rozliczenie VAT od 1 stycznia 2016 roku

6 stycznia 2016

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2015 roku urząd skarbowy właściwy w zakresie podatku od towarów i usług ustalało się według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym zdarzało się, że podatnicy rozliczali Vat w innym urzędzie skarbowym niż w tym, który jest właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Zgodnie z nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2016 roku VAT będzie co do zasady rozliczany w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych) lub adresu siedziby (w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej). Miejsce wykonywania działalności przestało mieć znaczenie.

WAŻNE: Nowe przepisy obowiązują już przy składaniu deklaracji VAT za grudzień 2015/IV kwartał 2015. Dlatego też do 25 stycznia należy zapłacić VAT w nowym urzędzie skarbowym (de facto tym samym w którym podatnik rozlicza się z podatku PIT/CIT), o ile u podatnika wystąpiła zmiana urzędu skarbowego zgodnie z nowelizacją przepisów.