Biuro Rachunkowe Konsens

Zajmiemy się Twoimi podatkami, poprowadzimy księgę przychodów i rozchodów.

Opracowujemy zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenia.

Profesjonalnie naliczymy wynagrodzenie Twoim pracownikom, rozliczymy czas pracy, urlopy, doradzimy jak postępować w sytuacjach nietypowych.

Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000369689 | NIP: 7272770649, REGON: 100990873

Biuro Rachunkowe Konsens © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.