Spółki

Spółka z o.o. jak i spółka komandytowa obowiązana jest prowadzić księgowość w formie ksiąg handlowych. Zajmiemy się Twoimi podatkami, poprowadzimy księgi handlowe, zajmiemy sprawami kadrowym i płacowymi, rozliczymy deklaracje ZUS wszystko na najwyższym poziomie i z indywidualnym podejściem.

Oferta dla Spółek z o.o. i Spółek komandytowych

 • Opracowujemy zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenia
 • Księgujemy zapisy w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • Sporządzamy plany amortyzacji oraz prowadzimy ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Ustalamy wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • Ustalamy wysokości należnego i naliczonego podatku VAT i składamy elektronicznie deklaracje VAT oraz plik JPK
 • Doradzamy w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej, pomagamy w sprawach związanych z zyskaniem finansowania w formie kredytu czy leasingu, pomagamy zdobyć fundusze z dotacji unijnych,  pracujemy z brokerem ubezpieczeniowym i specjalistą ds. personalnych o BHP.
 • Prowadzimy sprawy kadrowo placowe dla spółki m.in. sporządzamy listy płac, prowadzimy akta pracownicze, składamy deklaracja ZUS za
 • Wszystkie informacje o płatnościach podatków i składek ZUS trafiają do klienta w formie elektronicznej (mail) w wyznaczonych terminach.
 • Dla klientów biur zapewniamy w cenie program do wystawiania faktur „ifaktury24” z dostępem on-line. (link)
Dodatkowe usługi
 • Rachunkowość zarządcza – możliwość prowadzanie księgowania kosztów w układzie kont 4 i 5 z podziałem na centra kosztów, z możliwością ich exportowania do Excela i dalszej analizy
 • Przygotowujemy miesięczny raport  o stanie należności i stanie zobowiązań spółki,
 • Przygotowujemy przelewy do dostawców z faktur zakupowych
 • Sporządzenie sprawozdania rocznego dla sp. z o.o. zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, przygotowywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, Zarządu, przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego., złożenie do Urzędu Skarbowego i Sądu rejestrowego ( bez opłat skarbowych)
OFERTA

Księga Spółki z o. o. i Spółki komandytowe

Twoje podatki pod naszą kontrolą. Rozliczymy Twoją firmę wg najwyższych standardów oraz nowoczesnych narzędzi.
od 350 PLN / miesięcznie Netto
kontakt

Zadzwoń lub napisz do specjalisty po ofertę.

Ilona Szabała

Prezes zarządu

Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000369689 | NIP: 7272770649, REGON: 100990873

Biuro Rachunkowe Konsens © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.