Kadry i Płace

Profesjonalnie naliczymy wynagrodzenie Twoim pracownikom, rozliczymy czas pracy, urlopy, doradzimy jak postępować w sytuacjach nietypowych. Zyskaj poufność pensji w swojej firmie zlecając nam ich prowadzenie.

Oferta prowadzenia dokumentacji
płacowo-kadrowej

 • Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy
 • Prowadzenie akt osobowych innej dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa pracy (kart urlopowych, kart ewidencji czasu pracy, itp.)
 • Przygotowywanie zaświadczeń dotyczące pracowników – na żądanie
 • Sporządzanie umów zlecenia i o dzieło ze wskazanymi przez Zleceniodawcę osobami wraz z rachunkami do tych umów,
 • Sporządzanie list płac pracowników etatowych oraz list wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
 • Naliczanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie informacji zgłoszeniowych do ZUS o nowo przyjętych pracownikach (ZUS ZUA), sporządzanie informacji zgłoszeniowych do ZUS o członkach rodziny pracowników dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCZA i ZUS ZCNA)
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R,
 • Możliwość generowania list płac w podziale na koszty różnych działów, oraz tworzenie raportów MPK w Excelu
 • Możliwość generowania list płac z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , premii rocznych, kwartalnych i uwzględniających wiele innych dodatków pracowniczych : dodatkowe świadczenia rzeczowe ( karnety sportowe, usługi medyczne, potrącenie komornicze i inne,
 • Rozliczenie deklaracji PFRON oraz dofinansowania z PFRON

Umowa o Pracę

Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej.
od 40 zł / miesięcznie netto
kontakt
Popularne

Umowy Cywilnoprawne

Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej.
od 20 zł / miesięcznie netto
kontakt

Zadzwoń lub napisz do specjalisty po ofertę.Tomasz Witczak

Wiceprezes zarządu

 

Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000369689 | NIP: 7272770649, REGON: 100990873

Biuro Rachunkowe Konsens © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.