All Team

Aleksandra Sadkiewicz

Kierownik biura

Marcin Zalewski

Kierownik działu księgowego

Tomasz Witczak

Wiceprezes zarządu

Ilona Szabała

Prezes zarządu

Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000369689 | NIP: 7272770649, REGON: 100990873

Biuro Rachunkowe Konsens © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.