Kierownik działu księgowego
Brief info

Kierownik działu księgowego, ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, w naszym biurze rozlicza kompleksowo podmioty gospodarcze i zajmuje się sprawami administracyjno rejestrowymi w  łódzkich urzędach.  Ukończył również 2 stopień księgowy w Stowarzyszeniu Księgowych W Polsce. Jest zagorzałym cyklistą, czas wolny spędza na rowerze zwiedzając piękne zakątki naszego kraju.

Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000369689 | NIP: 7272770649, REGON: 100990873

Biuro Rachunkowe Konsens © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.