Rekomenduję Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako firmę niezawodną. Doświadczana kadra pracownicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. Niewątpliwe atut tej firmy to rzetelne i fachowe podejście do zagadnień, jak również otwartość i zaangażowanie. “

Biuro Rachunkowe Konsens Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000369689 | NIP: 7272770649, REGON: 100990873

Biuro Rachunkowe Konsens © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.